Κυριακή, 5 Μαΐου 2019

On recommence!


                     Aldebert - Capucine


Ah ben dis donc ma chérie, t'as dessiné un joli chapeau
                                                 Mais Papa, c'est pas un chapeau
                                                   Ah bon, mais, c'est quoi ?
                                                T'as jamais lu le petit prince ?